ICOM IC-V200T

ICOM IC-V200T

Denna radio kan dels programmeras genom knappsatsen på radion och med dator via mikrofon kontakten.
Först började jag med att programmera några kanaler via knapp satsen, därefter fick jag "låna" programvaran
av en vän så nu kan jag programmera den med min gammla dator(386:a) som jag brukar ha till programmering av gammla radio app.
Länkar som jag sammlat på mig
http://f5jtz.free.fr/pjacquet/icv-h16.htm
http://www.f5jtz.org/pjacquet/mod-icv.htm (Den Franska översatt till engelska)
http://f5jtz.free.fr/pjacquet/radiotel-icom.htm
-
Programmering via dator
För att programmera denna radio så behövs ett nivå interface (RS232/TTL) liknande det som många andra stationer använder,
Själv tog jag ribben som är för motorola. Pinnarna i mikrofon kontakten som används är pinnarna GND, RX, och en TX.
Uppdatering 2013-08-02: För programmering via dator bör man använda en dator på 16-30Mhz. En modern dator
som man kör programvaran via VMware eller liknande virtualiserings program fungerar alltså inte.

Radion pratar simplex, när man läser ur den så sätter man den i tx läge och då sänder radio ur all programdata, när man programerar den så sätter man den i RX läge och då tar den emot, blir det något fel får man fel kod att datan inte gick att ta emot. Och i denna som alla andra blir datan korrupt så blir radio hell knasig, men när detta har hänt för mig så har jag alla gånger bara kunna skjuta in en ny program plugg så har radion fungerat.

Programmerings kommandon för knappsats programmeing och meny tips för ICOM IC-V200T

Här är länk till RigPix med bild på enheten. Mik kopplas in på stiftlisten på höger sida. För att komma in i meny system slå GGG GGG 196 då kommer det stå Dealer i Displayen. Använd Resett får att backa i menyerna och hoppa förbi utan att ändra. CLR-knappen.
(Gäller per kanal)

Type (tonsystem)
0= avaktiverat tonsystem
1= MRG
2= 11-ton
3= 5/7 ton

Secret = högtalare av/på
0= högtalare på
1= högtalare av /aktiveras vid selektivanrop.

Car Scan ( Carrier scan bärvågsscanning)
0= av
1= på

Ton scan ( tonscanning CCIR)
0= av
1= på

Auto Ch ( ingår i automatiskt kanalval(?)
0= av
1= på

Id First
0= av
1= på

No Id
0= skickar eget ID före utgående anrop
1= av

All Ton ( kodar av alla anrop i display)
0= av
1= på

Stay Here (vid scanning och inkommet anrop står radion kvar på den kanal anropet kom in på.)
0= av
1= på

Low Power ( Lågeffekt)
0= av
1= på


under G-knapp:
(gäller generellt)
Scan Aut = scanning startar automatiskt,stängd högtalare vid scan.
0= av
1= på

InI Opn = högtalare på vid påslag av radio.
0= av
1= på

On IdEn ( sänder eget ID vid påslag av radio)
0= av
1= påI radion finns en minnes batteri fast lött på kortet.
Detta minnes batteri är för att radion ska komma ihåg inställningar
som gjorts, te.x. frekvens, ton system, scanning.

Utan batteri tappar han denna info. Ifall radion har ett för programmerat
EPROM och man har proggat in inställningar manuelt så kommer den gå
tillbaka till det som står i promet.